:: Статистики ::
Ползваемост
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
   
:: Указания за използване на елементи на търговски марки ::
Указания за използване на елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД

1. Основни

Всички търговски марки, лога, сервизни марки, облик на търговската марка, дизайни, защитени от авторско право или други елементи на търговските марки на КИБЕРТРОН ООД (общо наречени "Елементи на търговски марки"), могат да бъдат използвани само като категорично лицензирани от КИБЕРТРОН ООД и само при Условията за ползване и за целите, описани в такъв лиценз. Другата страна от лиценза, даден от КИБЕРТРОН ООД се нарича и споменава в настоящия документ и във всички останали документи имащи отношение към него като "Получателя на лиценза". До известна степен условията на лиценза могат да се различават от общите условия по-долу. Специфичните условия на лиценза управляват всякаква употреба на Елементи на търговски марки от Получателя на лиценза.

2. Одобрение

Всякакво специфично използване на които и да е от Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД трябва да бъде одобрено предварително от КИБЕРТРОН ООД. Можете да поискате одобрение като попълните Формуляр за Заявление за разрешение, прикрепен като образец към лиценза и/или който може да бъде намерен в Заявление за разрешение и го изпратите на КИБЕРТРОН ООД:

    Поща    
КИБЕРТРОН ООД
България, София, п.код 1618
кв. Бояна, ул. "Маринковица" №18
    Факс    
+359 2 855 4 999
    Електронна Поща    
info@virtualteamsengine.com

Вие също така трябва да включите завършени образци на всяко предложено използване. КИБЕРТРОН ООД ще прегледа Вашето заявление и ще ви отговори в рамките на десет (10) работни дни, като при това КИБЕРТРОН ООД не е задължен да Ви отговаря. Вие не може да използвате Елементи на търговски марки освен ако и когато КИБЕРТРОН ООД е дал специфичното си писмено одобрение и всякакви и всички условия на такова одобрение са били изпълнени от Получателя на лиценза.

3. Изглед на лога

Получателя на лиценза гарантира, че представянето на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД ще бъде в съгласие със собствената употреба от КИБЕРТРОН ООД на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД и в подобна форма. Възможно е, в продължение на срока на лиценза, КИБЕРТРОН ООД да предостави на Получателя на лиценза писмени указания за размера, изгледа на шрифта, цветове и други графични характеристики на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД, които при доставка до Получателя на лиценза следва да бъдат възприемани и обединени в лиценза и в тези указания.

4. Предупреждения

Всички търговски и сервизни марки, включени в Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД трябва да бъдат обозначавани с "SM", "TM" или "®", по начин, ръководен от КИБЕРТРОН ООД.

5. Ограничения в използването

Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД няма да бъдат представяни или използвани: а) по начин, който предполага че редакционното съдържание е написано от, или представя гледната точка или мнение на КИБЕРТРОН ООД или на служител или съдружник на КИБЕРТРОН ООД; б) по начин, който е лъжлив, клеветнически, нецензурен, посегателски или по друг начин предизвикващ възражения; в) във връзка с какъвто и да е материал, който нарушава правата на търговската марка, авторските права или други права на която и да е трета страна; г) като част от наименование на продукт или услуга на компания, различна от КИБЕРТРОН ООД; д) по начин, който нарушава, накърнява, разрежда или намалява правата на КИБЕРТРОН ООД в Елементи на търговски марки. КИБЕРТРОН ООД следва да има пълна свобода на действие да оценява използването на Елементи на търговски марки от Получателя на лиценза и да решава дали тази употреба нарушава някои от предходните ограничения.

6. Използване в полза на КИБЕРТРОН ООД

Всякакво използване на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД следва да влиза в употреба в полза на КИБЕРТРОН ООД чрез използването на Елементи на търговски марки, съобразено с одобрението на КИБЕРТРОН ООД. Получателя на лиценза признава правото на собственост на всички Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД и гарантира че няма да предприеме някакво действие, което е в противоречие с правото на собственост на КИБЕРТРОН ООД.

7. Неексклузивно правило

Получателя на лиценза може да прави промени при използването на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД единствено с писмено разрешение от КИБЕРТРОН ООД. Това правило е в допълнение към всички други легални правила които Получателя на лиценза трябва да спазва по отношение на използването на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД.Обратно горе

   
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
:: Настройки ::
Езици
   
 

Институт Природа на Времето