:: Статистики ::
Ползваемост
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
   
:: Формуляр за Заявление за разрешение ::
Формуляр за Заявление за разрешение за използване на елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД

Свалете и принтирайте този формуляр, осигурете изискваната информация на отделни листове и изпратете заявлението си до КИБЕРТРОН ООД:

    Поща    
КИБЕРТРОН ООД
България, София, п.код 1618
кв. Бояна, ул. "Маринковица" №18
    Факс    
+359 2 855 4 999
    Електронна Поща    
info@virtualteamsengine.com


 1. Точно име и название на организация и/или личност, искащ разрешение (бъдещ "Притежател на лиценз" за използване на собственост на КИБЕРТРОН ООД), и информация за връзка (e-mail, телефон, факс, пощенски адрес).

 2. Приложете оформление/образец, който изобразява нагледно търговските марки, лога, сервизни марки, облик на търговската марка, лозунги, screenshots, дизайни, защитени от авторско право или други елементи на търговските марки на КИБЕРТРОН ООД (общо наречени "Елементи на търговски марки"). Моля отбележете че всеки материал, който изобразява търговски марки, лога, или материали, защитени от авторско право ( включително банери и бутони) от която и да е трета страна може да изисква специфично и допълнително разрешение от третата страна и/или друга страна. КИБЕРТРОН ООД не прави представяне или упълномощаване на Вашето предложено използване на всеки такъв материал.

 3. Точно описание на материали, в които търговски марки и/или материали, защитени с авторско право на КИБЕРТРОН ООД, ще се появят. Моля включете:

  • А.  Вид на труда (книга, видео, др.) и название;

  • Б.  Назовете всички участващи автори и редактори на труда;

  • В. Описание на съдържанието на труда (бъдете възможно най-точни и изчерпателни; образец на работата следва да бъде предоставен за одобрение от КИБЕРТРОН ООД);

  • Г.  Планове за разпространение на материали (каква територия, колко копия, колко дълго копията ще бъдат предоставяни за разпространение, кои са исканите канали за разпространение);

  • Д.  Други въпроси, отнасящи се до Вашето заявление.

Потвърждавам, че съм прегледал Указания за използване на елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД и че аз и моята организация сме съгласни с тези указания, и с всякакви допълнителни условия, определени от КИБЕРТРОН ООД в евентуално Известие за одобрение и/или Разрешение, чиито условия общо ще управляват всякакво използване на Елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД във връзка с това Заявление.

Подпис:

_______________________

Име:  _______________________________________
Длъжност:  _______________________________________
Организация:  _______________________________________
Дата:  _______________________________________


Обратно горе

   
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
:: Настройки ::
Езици
   
 

Институт Природа на Времето