:: Статистики ::
Ползваемост
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
   
:: Virtual Teams Engine ::
Virtual Teams Engine

Virtual Teams Engine (Система за Виртуални екипи) е система позволяваща идентификация на комуникационни структури в екипи, чрез използването на елементи на интелигентност, вградени в системата. Това се реализира чрез клъстерно-базирана и платформено независима компютърна система, която е създадена специално за прилагане на концепцията за Виртуален екип и членове на Виртуален екип в областта на управлението на проекти (Project Management) и при управление на компании и институции (Корпоративен и Институционален мениджмънт).

Методологията, която системата използва се базира на Теория на Времето. Това позволява въвеждането на уникалната функционалност на Virtual Teams Engine, да прави освен количествен и качествен анализ на информацията отнасяща се до съответния проект и/или екип. Благодарение на това, системата е в състояние да прави обективен анализ за изпълнението на проекта, като отчита ролята на всеки член от екипа и влиянието му върху развитието на проекта във всеки един момент от изпълнението му. По този начин, изпълнението на проекта става по най-оптималния сценарий с минимални сътресения и кризистни ситуации, за които системата разбира още в началната им фаза или още преди появата им като определя вероятността за възникването им.

Ресурсите на Virtual Teams Engine в допълнение с възможностите на Виртуални професионални управители на проекти и технически асистенти, всеки от които е "съставен" от няколко "физически съществуващи" специалиста, но обединени в едно виртуално лице, предоставя перфектно решение за успешното изпълнение на проекти и оптималното организиране на работата на екипи, без значение от тяхната сфера и обсег на действие, динамичност и продължителност. Особено силна е системата в случай на недостиг на квалифициран управленски персонал в конкретни области.

Текущата версия на Virtual Teams Engine е 2.9.4.0. Тя е достъпна в интернет пространството на следните основни адреси (домейни):

virtualteamsengine.com, *.biz, *.org, *.net, *.info, *.us

и предоставя следните потребителски иструменти:

1. Virtual Team Project Environment
 1.1. Чат система
 1.2. Библиотека за документи
 1.3. Табло за бележки
 1.4. Международни sms съобщения
 1.5. Справочник за потребителските връзки
2. Унифицираща система за кодиране на документооборота
3. Лични съобщения между потребителите
4. Eлектронна поща

Системата Virtual Teams Engine, Virtual Teams Engine продукти и инструменти и Virtual Teams Engine уеб сайтовете са разработени от КИБЕРТРОН ООД и са собственост на КИБЕРТРОН ООД, освен ако изрично не е упоменато друго.

За използване на системата всеки клиент на Virtual Teams Engine (лице, организация, компания или корпорация) сключва самостоятелен договор с КИБЕРТРОН ООД за въвеждане в работата му на методологията на Virtual Teams Engine (работа на компания или управление на проект). По този начин на съответния клиент се предоставят необходимите Virtual Team Project Environment (Среди за управление на Виртуални екипи) с подбрани потребителски инструменти и потребителски имена за достъп до системата. Етапите и стъпките относно въвеждането на методологията на Virtual Teams Engine в работата на съответния клиент се описват в договора, който се сключва с него.

Използвайки Virtual Teams Engine Вие приемате и се съгласявате да спазвате всички правила и условия посочени в "Споразумение с Потребителя" на Virtual Teams Engine.

Ако не сте съгласни, Ви молим да не влизате в системата и да не ползвате Virtual Teams Engine.

Споразумение с Потребителя на Virtual Teams Engine се състои от следните документи:

1. Условия за ползване

2. Частна политика

3. Политика за Авторски права и Интелектуална собственост

4. Указания за използване на елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД

5. Заявление за разрешение за използване на елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД

6. Формуляр за Заявление за разрешение за използване на елементи на търговски марки на КИБЕРТРОН ООД

КИБЕРТРОН ООД може да обновява периодично Споразумение с Потребителя на Virtual Teams Engine. Ваше задължение е да проверявате тази страница за промени и обновления на Споразумение с Потребителя на Virtual Teams Engine. Ползването от Ваша страна на Virtual Teams Engine след публикуване на каквито и да е промени в Споразумение с Потребителя на Virtual Teams Engine ще се тълкува като приемане на тези промени.

Моля, отправяйте всякакви запитвания, свързани със Споразумение с Потребителя на Virtual Teams Engine или други правни въпроси, на следния и-мейл адрес: info@virtualteamsengine.com или се свържете с нас, използвайки контактната информация от меню Контакт.Обратно горе

   
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
:: Настройки ::
Езици
   
 

Институт Природа на Времето